Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Besedilne naloge

V vsaki civilizaciji, ki je razvila pisavo, so se pojavili tudi prvi simboli za zapisovanje števil. Najprej so ljudje uporabljali števila za to, da so prešteli svoje živali, nato tudi denar.

Pojavili so se tudi taki, ki so jih zanimala števila in so si čas krajšali tako, da so zastavljali uganke o številih, kot je na primer tudi naloga, ki sledi.

Jan si je izmislil število, najprej mu je prištel 71, nato pa še 29. Dobljeno vsoto je delil s 4 in dobil 30. Katero število si je Jan izmislil?

Zapisana je naloga z besedilom. Rešili smo jo tako, da smo jo prikazali z diagramom. V nadaljevanju bomo reševali različne naloge z uporabo enačb in neenačb. Nekatere naloge bomo rešili na različne načine. Rešitev bo seveda enaka.

Ponovitev

1. Zapiši izraze (namesto znaka $\cdot$ uporabi znak *).

a) Vsota števila $3$ in števila $y$: 3+y .

b) Zmnožek (produkt) števil $4$ in $19$: 4*19 .

c) Razlika števila $a$ in števila $456$: a-456 .

d) Količnik števila $49$ in števila $1$: 49:1 .

2. Kateri enačbi ustreza diagram?

3. V osnovni množici $\{2,4,6,8,10\}$ smo rešili neenačbo $4 \cdot x + 2<10$. Katera množica je množica rešitev neenačbe?

<NAZAJ
>NAPREJ185/667