Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množenje in deljenje z $10^n$

Kilogram kruha stane $2,19\, {\rm €}$. Koliko plačamo za $10$, $100$ in $1\,000$ kilogramov enakega kruha?

Najprej oceni rezultate. Ceno kruha zaokroži na celoto in izračunaj približne zneske.

Cena kruha: $2,19\, {\rm €} \doteq$ 2 $\, {\rm €}$

Deset kilogramov kruha stane približno 20 $\, {\rm €}$.

Sto kilogramov kruha stane približno 200 $\, {\rm €}$.

Tisoč kilogramov kruha stane približno 2000 $\, {\rm €}$.

Pri izračunu natančnega zneska plačila si lahko pomagamo s pretvorbo evrov v cente. Tako dobimo naravno število, ki ga že znamo množiti z desetiškimi enotami.

$2,19\, {\rm €}=$ 219 $\, {\rm centov}$

$219\, {\rm centov}\cdot 10=$ 2190 $\, {\rm centov}=$ 21,90 $\, {\rm €}$

$219\, {\rm centov}\cdot 100=$ 21900 $\, {\rm centov}=$ 219,00 $\, {\rm €}$

$219\, {\rm centov}\cdot 1000=$ 219000 $\, {\rm centov}=$ 2190,00 $\, {\rm €}$

Kako bi to nalogo rešili brez pretvarjanja v cente, bomo spoznali v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Dopolni preglednico desetiških potenc. V srednji stolpec vpiši ustrezno število ničel. V zadnji stolpec vpiši število ničel z besedo.

$10^1$
$1$ 0
ena ničla
$10^2$
$1$ 00
dve ničli
$10^3$
$1$ 000
tri ničle
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$10^n$
$10 \dots 0$
n ničel

2. Izračunaj.

a) $2 \cdot 10=$ 20
b) $31 \cdot 10=$ 310
c) $11 \cdot 100=$ 1100           č) $121 \cdot 100=$ 12100
d) $320 : 10=$ 32 e) $1040: 10=$ 104
f) $2000 : 100=$ 20 g) $25000 : 100=$ 250
<NAZAJ
>NAPREJ412/667