Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računamo s prostornino

Peter ima na voljo lončka s prostorninama $5\,{\rm dl}$ in $2\,{\rm dl}$. V vrč mora naliti natanko $8\,{\rm dl}$ vode. Opazuj Petra, kako je to storil, in razloži njegov postopek. Razmisli, kako bi lahko $8\,{\rm dl}$ vode z danima lončkoma izmerili še drugače.

Z enotami za prostornino lahko računamo, kar pogosto uporabljamo v vsakdanjem življenju. Pri računanju s količinami smo pozorni na zapis merskih enot.

Ponovitev

1. V kvadratek vpiši P, če je zapisana enota za merjenje prostornine, ali N, če je zapisana enota, s katero merimo druge količine.

P ${\rm ml}$         N ${\rm kg}$         N ${\rm cm^2}$         P ${\rm dm^3}$         P ${\rm cl}$

2.  Zapiši z zahtevano enoto.

$1\,{\rm l}=$ 1 ${\rm dm^3}$                   $10\,{\rm dl}=$ 1 ${\rm l}$              $1\,{\rm ml}=$ 1 ${\rm cm^3}$

$1\,{\rm m^3}=$ 1000 ${\rm dm^3}$           $1\,{\rm ml}= $ 0,001 ${\rm l}$         $100\,{\rm l}=$ 1 ${\rm hl}$

3. Na sliki je $12$ kvadratkov. Vsakemu izmed spodnjih šest kvadratkov poišči par med zgornjimi šestimi. Vsota zapisanih prostornin na vsakem paru kvadratkov naj bo $1$ liter.

<NAZAJ
>NAPREJ386/667