Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zbiranje in urejanje podatkov

Luka je zapisal podatke sošolcev.

Podatki so naslednji: Janez, Novak, $2.\ 8.\ 2000$, Na gradu $3$, $031\ 465\ 300$, Ajda, Tim, Vinarska cesta $8$, Gradiška cesta $9$, $18.\ 3.\ 2000$, $16.\ 9.\ 2000$, Črv, $18.\ 11.\ 2000$, $031\ 000\ 111$, Monika, $031\ 987\ 123$, Tine, $041\ 123\ 456$, Koren, Likar, $040\ 000\ 111$, Ob Beli $3$, $5.\ 9.\ 2000$, Krapež, Na produ $16$.

Ali se ti zdi dani zapis dovolj jasen, da lahko iz njega razbereš ime, priimek, rojstni datum, naslov in telefonsko številko Lukovih sošolcev? Razmišljanje predstavi sošolki ali sošolcu in ga zapiši v zvezek.

V nadaljevanju se bomo ukvarjali z urejanjem in razvrščanjem  podatkov. Prikazali jih bomo na različne načine.

Zgled

Prikazan je čas, ki so ga učenci porabili za pripravo preiskovalne naloge. Ana je porabila 5 ur, Janez 8 ur ter Tine 6 ur.

Zgled

Razvrsti v skupine glede na pogoje. K vsakemu zapisu ali sliki v levem stolpcu povleci pripadajoči zapis ali sliko z desnega stolpca.

Ima vse notranje kote enako velike in ni zelene barve.
Ime lika se začne s črko K, barva pa s črko M.
Presek likov je lik s tremi oglišči.
Lik nima nobenega pravega kota.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ631/667