Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množenje decimalnih števil

Pri tehniki so učenci nažagali letvice, dolge $6,8\,{\rm dm}$. Položili so jih eno za drugo po dolžini učilnice. Preštej število letvic po dolžini učilnice. Izračunaj dolžino učilnice.

Oceni dolžino letvice v celih decimetrih: 7 ${\rm dm}$.

Ocenjena dolžina učilnice je 7 ${\rm dm} \cdot$ 9 $=$ 63 ${\rm dm}=$ 6,3 ${\rm m}$.

Za natančen izračun dolžine učilnice zapiši dolžino letvice v centimetrih: $6,8\, {\rm dm} =$ 68 $ {\rm cm}$.

Dolžina učilnice je 68 ${\rm cm} \cdot $ 9 $=$ 612 ${\rm cm} =$ 6,12 ${\rm m}$.

V nalogi smo množili decimalno število z naravnim številom. Več o množenju decimalnih števil boš spoznal v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Pravilno poimenuj člene pri množenju.

2. Izračunaj ploščino pravokotnika na sliki. Ploščino zapiši v ${\rm dm^2}$.

$320\,{\rm cm}=$ 32 $\,{\rm dm}$      $p=92\,{\rm dm} \cdot $ 32 $\,{\rm dm}=$ 2944 $\,{\rm dm^2}$

Ploščina pravokotnika je 2944 $\,{\rm dm^2}$.

3. Množi.

a) $2\cdot 11=$ 22
b) $7\cdot 10=$ 70
c) $25\cdot 4=$ 100
č) $11\cdot 11=$ 121     
d) $20\cdot 15=$ 300      
e) $31\cdot 13=$ 403
<NAZAJ
>NAPREJ420/667