Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premica in krožnica

Jaka je moral v matematičnem jeziku opisati park in poti. Pomagaj Jaki pri opisu.

Poznaš krog in krožnico. Poznaš premice. V nadaljevanju boš spoznal medsebojno lego krožnice in premice.

Ponovitev

1. Smiselno dopolni spodnje stavke.

Množica točk, ki so od središča enako oddaljene, je krožnica . Daljica s krajiščema v središču krožnice in na krožnici je polmer . Daljica, ki poteka skozi središče in ima krajišči na krožnici, je premer .

2. V zvezek nariši sliko po naslednjem navodilu:
a) premica $AB$,    b) $a\perp$ premica $AB$ in $A\in a$,  
c) $b\| a$ in $B\in b$.    

3. K sliki dodaj ustrezno pojasnilo.

<NAZAJ
>NAPREJ616/667