Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računamo z maso

Mateja je potežkala vrečo moke. Ocenila je, da je masa vreče moke $2\,{\rm kg}$. Ali ima prav? Stehtaj vrečo moke in odgovori na vprašanje.

V vsakdanjem življenju pogosto računamo z merskimi enotami za merjenje mase. Najlažje je, če so merska števila za maso naravna števila, merske enote pa enake. V nadaljevanju se boš naučil, kako računamo z maso v različnih merskih enotah. Uporabljal jih boš v vseh računskih operacijah ter reševal zahtevnejše naloge.

Ponovitev

1. Dopolni enakosti.

$1\,{\rm kg}=$ 1000 ${\rm g}$
    $100\,{\rm dag}=$ 1 ${\rm kg}$      $1\,000\,{\rm kg}=$ 1 ${\rm t}$
$10\,000\,{\rm mg}=$ 10 ${\rm g}$     $1\,{\rm dag}=$ 10 ${\rm g}$      $100\,{\rm g}=$ 10 ${\rm dag}$

2. Poimenuj rezultate naštetih računskih operacij. Izbiraj med: vsota, krat, količnik, zmnožek, minus, razlika, plus.

Množenje:
   zmnožek .
     Seštevanje:
   vsota .
Deljenje:
   količnik .
     Odštevanje:
   razlika .

3. Izberi vrstni red izvajanja računskih operacij v številskem izrazu $100 + 50 : (20 - 5\cdot 2)$. Izračunaj vrednost številskega izraza.

4. Ob rojstvu so te stehtali. Tudi sedaj se stehtaj. Če poznaš oba podatka, izračunaj za koliko kilogramov in za kolikokrat se je povečala tvoja masa.

<NAZAJ
>NAPREJ332/667