Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba računala

Gorazd je na spletu zasledil naslednjo sliko kvadrata s števili. Zanimalo ga je, kako so števila povezana med seboj.

Sestavil je več različnih številskih izrazov s števili iz kvadrata. S pomočjo računala je izračunal njihove vrednosti. Izračunane  vrednosti je primerjal med sabo.

Kaj je ugotovil? Katera računska operacija povezuje števila v kvadratu?

Vrednost vsote, razlike, produkta ali količnika večjih števil in daljših številskih izrazov pogosto izračunamo z računalom. Tako se prepričamo, ali smo pravilno izračunali brez računala. V nadaljevanju bomo uporabo računala podrobneje spoznali. Zato boš pri reševanju nalog potreboval računalo.

Pravico do uporabe računala pa si je treba prislužiti. V naslednjih nalogah dokaži, da si dovolj vešč računanja brez računala.

Ponovitev

1. Zaokroži števila na stotice.

a) $789 \doteq$ 800    b) $7\,122 \doteq$ 7100    c) $8\,960 \doteq$ 9000

2. Na pamet izračunaj vrednost številskih izrazov.

a) $456 :3=$ 152
 b) $14 \cdot 4 = $ 56
 c) $109 + 415= $ 524
č) $7889 \cdot 0 =$ 0
 d) $5^2 = $ 25
 e) $900 - 144 =$ 756
f) $711 \cdot 1 =$ 711
 g) $122 : 122 =$ 1
 h) $78 - 78 =$ 0

3. Izračunaj vrednost številskih izrazov.

a) $78 - 45 : 9 = $ 73     b) $13 + 78 \cdot (12 - 2 \cdot 5) = $ 169

4. V prazno polje nad dvema številoma povleci njun produkt.

5. Ugotovi pravilo, po katerem zapisujemo števila. Po tem pravilu vpiši manjkajoča števila.

$450, 900, 1350, $ 1800 $,$ 2250 $,$ 2700 $,$ 3150
<NAZAJ
>NAPREJ140/667