Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izrazi s spremenljivkami

Premikaj točko in opazuj vzorec modrih in rdečih krogcev.
Preštej modre in rdeče krogce pri posameznih členih.

Poskusi napovedati, koliko krogcev ene in druge barve je v šestem, sedmem ali osmem členu. Nariši jih v zvezek. Sedaj pa razmisli o tem, kakšen bi bil dvajseti člen.

Premisli, kako babici na drugem koncu Slovenije po telefonu na najkrajši in enoznačen način povedati, kako si naj predstavlja sto štirideseti ali poljuben člen našega vzorca?

V nadaljevanju se bomo naučili, kaj so spremenljivke in kako jih uporabimo pri različnih zapisih. To nam bo v pomoč pri reševanju te naloge.

Ponovitev

1. Izberi množico vseh sodih števil.

2. Prepiši v zvezek in izračunaj. 

a) $15-5\cdot 2 = $ 5

b) $5+8\cdot 7-7 = $ 54

c) $2 + 4\cdot(3 + 2 \cdot 8)-18 = $ 60  

3. Vpiši zahtevano število.

a) Za $3$ večje število od števila $5$ je 8 .

b) Za $6$ manjše število od števila $88$ je število 82 .

c) Osemkrat večje število od števila $1\,002$ je 8016 .

č) Vsota števil $450$ in $789$ je 1239 .

<NAZAJ
>NAPREJ149/667