Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
30.

V papirnici prodajajo barvice v škatlicah po $24$ barvic. Koliko barvic imajo v trgovini, če je število barvic večje od $330$ in manjše od $370$?

31.

S kvadratki sestavljaj pravokotnike. Za vsak pravokotnik vedno uporabi vse kvadratke. Zapiši dolžino in širino pravokotnikov v zvezek. Koliko pravokotnikov sestaviš?

<NAZAJ
>NAPREJ64/667