Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Opazuj matematična zapisa na sliki in pojasni razliko.

Prvi matematični zapis je enačba. Enačaj ($=$) loči levo in desno stran enačbe.

Leva stran (L): x+11 . $\;\qquad$ Desna stran (D): 19 . $\;$
S črkovno oznako x označimo neznanko enačbe.
Za število $x = 8$ dobimo pravilno izjavo: $8 + 11 = 19$. Zato je število $x = $ 8 $\;$ rešitev enačbe.
Rešitev enačbe zapišemo v množico rešitev: $\mathcal{R} = \{$ 8 $\,\}$.

Zapis $x + 11 =$ je izraz s spremenljivko, v katerem je ob številu in znaku za računsko operacijo tudi črkovna oznaka. Seveda lahko črkovno oznako zamenjamo s številom.
Če je $x = 3$, dobimo $3 + 11 = $ 14 $\,$. Če je $x = 10$, dobimo $10 + 11 =$ 21 $\,$.
Za poljubno izbrano število $x$ dobimo vedno različen rezultat. Črkovno oznako $x$ imenujemo spremenljivka.

Zgled

a) $10 : 2 = 5$ je enačba.

Drži. Ne drži.

b) $(8 + x)\cdot 3 >78$ je enačba.

Drži. Ne drži.

Zgled

Izberi zapis, ki predstavlja enačbo.

Rešitev enačbe

Ali je število $13$ rešitev enačbe?

$2012 - x = 1999$

Rešitev enačbe je tista vrednost neznanke, za katero je vrednost leve strani enačbe enaka vrednosti desne strani enačbe.

Zgled

Presodi pravilnost naslednje trditev.

Množica $\mathcal{R}=\{100\}$ je množica rešitev enačbe $4 + x = 2 + 3 \cdot x$.

Drži. Ne drži.

Zgled

Katero število iz množice $\mathcal{U}=\{2, 4, 6, 8\}$ je rešitev enačbe $(52 - y) : 2 =  24$?

To število je 4 .
<NAZAJ
>NAPREJ162/667