Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.
8.
9.

Izmeri dolžino svoje copate. Zapiši dolžino učilnice najprej s številom copat. Nato izračunaj dolžino učilnice v metrih. Primerjaj izračunano vrednost s sošolci.

10.

Izraze prepiši v zvezek in izračunaj njihove vrednosti. Rezultat zapiši v metrih.

a) $(0,03\,{\rm m} + 3\,{\rm dm} + 0,3\,{\rm cm})\cdot2 =$

b) $4\,{\rm km}:8 +5\,{\rm m}:25 - 1,8\,{\rm km}:9 =$

c) $9\,{\rm dm}\;9\,{\rm cm}\;2\,{\rm mm}+1\,{\rm m}:125=$

11.

Daljice imajo dolžine: $2\,{\rm cm}$, $3\,{\rm cm}$, $5\,{\rm cm}$, $8\,{\rm cm}$, $12\,{\rm cm}$, ... . Razišči, po katerem pravilu se povečujejo njihove dolžine. Kako dolgi bosta naslednji daljici?

Skupna dolžina vseh daljic s to lastnostjo je $1\,{\rm m}$. Koliko daljic smo sešteli?

12.

Stranica kvadratka v mreži je dolga $0,25\,{\rm km}$. Koliko pot prehodi Eva?

<NAZAJ
>NAPREJ355/667