Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje površine kvadra

Vzemi poljubno manjšo škatlico v obliki kvadra (na primer škatlico vžigalic) in jo na podoben način prevračaj po listu papirja. Vsakič občrtaj mejno ploskev.

Koliko mejnih ploskev si narisal?

Kateri liki so mejne ploskve?

Izmeri potrebne podatke in izračunaj ploščine mejnih ploskev.

Kaj dobiš, če sešteješ izračunane ploščine?

Vsoto ploščin vseh mejnih ploskev kvadra imenujemo površina kvadra. Površino označimo s črko $P$.

Znamo opredeliti površino kvadra. Kako pa jo izračunamo? Pomagajmo si z razgrnitvijo kvadra v mrežo.

 


 

Premikaj točko, opazuj mejne ploskve kvadra in razmisli, kako bi izračunal površino danega kvadra.

Računamo s premislekom.

Kvader omejuje šest pravokotnikov s ploščinami:

$p_1=4\,{\rm cm}\cdot 3\,{\rm cm} = 12\,{\rm cm^2}$         $p_2=3\,{\rm cm}\cdot 2\,{\rm cm} = 6\,{\rm cm^2}$ 

$p_1=4\,{\rm cm}\cdot 3\,{\rm cm} = 12\,{\rm cm^2}$         $p_2=3\,{\rm cm}\cdot 2\,{\rm cm} = 6\,{\rm cm^2}$ 

$p_3=4\,{\rm cm}\cdot 2\,{\rm cm} = 8\,{\rm cm^2}$ 

$p_3=4\,{\rm cm}\cdot 2\,{\rm cm} = 8\,{\rm cm^2}$ 

<NAZAJ
>NAPREJ536/667