Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Oglej si sliko.
a) Zapiši vse udrte kote na sliki.
b) Zapiši vse izbočene kote na sliki.

10.

Navedi vse izbočene kote na sliki.

11.

Oglej si spodnje slike in dopolni stavka tako, da vpišeš besedo udrti ali izbočeni.
 
   
 slika A  slika B
 slika C slika D

Kot na sliki A je udrti kot, kot na sliki C pa izbočeni kot.

Kateri kot je na sliki B? Izbočeni . Kateri kot je na sliki D? Udrti .

12.

V ravnini nariši tri poljubne točke $A$, $B$ in $C$, ki naj ne ležijo na isti premici. Nariši vse možne izbočene kote in jih označi.

13.

Pri nalogi si pomagaj s premikanjem točke, nato izbrani kot povleci v okvirček.

<NAZAJ
>NAPREJ566/667