Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enakost ulomkov

Ali se spomniš, kdaj sta dva ulomka enaka? Oglej si spodnji prikaz.


Ulomka sta enaka, če predstavljata enak del celote. Kako bi enakost preverili računsko?

Ali sta ulomka $\displaystyle \frac{2}{3}$ in $\displaystyle \frac{10}{15}$ enaka?

Enakost hitro preverimo z navzkrižnim množenjem.

Povejmo splošno.

Ulomka $\displaystyle{\frac{a}{b}}$ in $\displaystyle{\frac{c}{d}}$, kjer so $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ in $b\neq 0$ in $d\neq 0$, sta enaka natanko takrat, ko velja $ad=bc$.

Trditev bomo dokazali nekoliko pozneje.

Zgled

Preveri, ali sta dana ulomka enaka. Svojo ugotovitev vpiši v okvirček kot DA ali NE.

 a) $\displaystyle \frac{3}{2}$ in $\displaystyle \frac{6}{4}$   DA
 b) $\displaystyle \frac{3}{5}$ in $\displaystyle \frac{5}{6}$   NE
 c) $\displaystyle \frac{12}{9}$ in $\displaystyle \frac{4}{3}$   DA
 č) $\displaystyle \frac{18}{30}$ in $\displaystyle \frac{16}{20}$   NE

Zgled

Jan, Tim in Gaja so dobili za darilo vsak svojo čokolado. Jan je takoj pojedel $\frac{3}{4}$ svoje čokolade, Tim $\frac{2}{3}$ in Gaja $\frac{4}{6}$ svoje čokolade. Ali so otroci pojedli enak del svoje čokolade?

<NAZAJ
>NAPREJ205/661