Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ulomek je izraz oblike $\displaystyle{\frac{a}{b}}$, kjer sta $a$ in $b$ celi števili in $b\neq 0$.

Z ulomki prikazujemo dele celote.

Ulomka $\displaystyle{\frac{a}{b}}$ in $\displaystyle{\frac{c}{d}}$ sta enaka natanko takrat, ko velja $ad=bc$.

Ulomek razširimo tako, da števec in imenovalec pomnožimo z istim, od nič različnim številom $k$:   $\displaystyle{\frac{a}{b}=\frac{a\cdot k}{b\cdot k}}$

Ulomek krajšamo tako, da števec in imenovalec delimo z istim, od nič različnim številom $k$:   $\displaystyle{\frac{a}{b}=\frac{c\cdot k}{d\cdot k}=\frac{c}{d}}$

Ulomek $\displaystyle{\frac{a}{b}}$ je okrajšan, če sta si števec $a$ in imenovalec $b$ tuji števili.

Najmanjši skupni imenovalec ulomkov $\displaystyle{\frac{a}{b}}$ in $\displaystyle{\frac{c}{d}}$ je najmanjši skupni večkratnik obeh imenovalcev. 

Množica racionalnih števil je:
$\displaystyle \mathbb{Q}=\{\frac{a}{b}; a, b \in \mathbb{Z} \wedge b\neq 0 \wedge D(a,b)=1 \}$. 

Racionalna števila predstavimo na številski premici z uporabo Talesovega izreka. Izmed dveh neenakih racionalnih števil je večje tisto, ki na številski premici leži bolj desno.

Uredi racionalna števila po velikosti. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.Označi pravilne trditve.

<NAZAJ
>NAPREJ209/661