Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premo sorazmerje

  Žiga se je odpravil na lahkotni tek. V $5$ min je pretekel $750$ m. Privzemimo, da Žiga teče ves čas z enako hitrostjo.
Razišči razmerje med časom Žigovega teka in dolžino pretečene poti. Izpolni preglednico.

Čas [min]
 $5$ $1$
$2$
 $4$ $6$
 $12$  $15,2$
 Pot [m]
 $750$   150   300   600   900   1800   2280

Kaj si ugotovil?


Več časa kot bo tekel, več (več, manj) metrov bo pretekel.
V dvakrat daljšem času bo pretekel dvakrat daljšo pot, v trikrat daljšem času trikrat daljšo pot ...

Če se pri dvakratnem (trikratnem, štirikratnem ...) povečanju ene količine tudi druga poveča dvakrat (trikrat, štirikrat ...), govorimo o premem sorazmerju.

Spomni se iz osnovne šole, kako ste reševali naloge s premim sorazmerjem tudi z navzkrižnim množenjem. Če ti je lažje, ga lahko uporabljaš tudi vnaprej.

Zgled

Razišči, ali sta stranica in ploščina kvadrata v premem sorazmerju.

Zgled

a) Za $5$ enakih zvezkov smo plačali $5,15$ €. Koliko bomo plačali za $7 $ zvezkov?   7,21 €.

b) Iz $750$ kg jabolk iztisnemo $300$ litrov soka. Koliko jabolk potrebujemo za $500$ litrov soka?   1250 kg.
<NAZAJ
>NAPREJ275/661