Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obratno sorazmerje

Razišči zvezo med dolžino in širino pravokotnika s ploščino $24$.


Večja kot je dolžina pravokotnika, manjša (manjša/večja) je njegova širina. Dopolni preglednico in se prepričaj o pravilnosti ugotovitve.
Dolžina
$2$
$3$ $4$
$6$ $8$ $12$ $24$
Širina
  12   8   6   4   3   2   1

Če je dolžina dvakrat večja, je širina dvakrat manjša .
Če je dolžina trikrat večja, je širina trikrat manjša .

Če se pri dvakratnem (trikratnem, štirikratnem ...) povečanju ene količine druga zmanjša dvakrat (trikrat, štirikrat ...), govorimo o obratnem sorazmerju.

Spomni se iz osnovne šole, kako ste reševali naloge z obratnim sorazmerjem tudi z vzporednim množenjem. Če ti je lažje, ga lahko uporabljaš tudi vnaprej.

Zgled

Pet cevi napolni bazen v $3$ urah. Koliko časa potrebujeta za polnjenje bazena $2$ cevi?

Zgled

Če $4$ delavci potrebujejo za pleskanje hiše $3$ dni, potem potrebuje $6$ delavcev $2$ dni.

Drži. Ne drži.

Če zaloga krmil za $20$ piščancev zadostuje za $15$ dni, potem bi enaka zaloga krmil zadostovala za $12$ piščancev za $24$ dni.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ276/661