Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Pri reševanju nalog s sorazmerji sklepamo, zato imenujemo postopek reševanja sklepni račun. Ločimo premo in obratno sorazmerje.

Količini sta v premem sorazmerju, če se ob dvakratnem (trikratnem ...) povečanju ene količine tudi druga količina poveča dvakrat (trikrat ...).

Naloge s premim sorazmerjem rešujemo s sklepanjem ali pa uporabimo navzkrižno množenje.

$a\,\, . . . . .\,\, b$
$c\,\, . . . . .\,\, x$

Z navzkrižnim množenjem izračunamo, da je $ax=bc$, iz tega izhaja, da je $x=\frac{bc}{a}$.

Količini sta v obratnem sorazmerju, če se ob dvakratnem (trikratnem ...) povečanju ene količine druga količina zmanjša dvakrat (trikrat ...).

Naloge z obratnim sorazmerjem rešujemo s sklepanjem ali pa uporabimo vzporedno množenje.

$a\,\, . . . . .\,\, b$
$c\,\, . . . . .\,\, x$

Z vzporednim množenjem izračunamo, da je $ab=cx$, iz tega izhaja, da je $x=\frac{ab}{c}$.

Ponovi reševanje premega sorazmerja z navzkrižnim množenjem.


Ponovi reševanje obratnega sorazmerja z vzporednim množenjem.

<NAZAJ
>NAPREJ278/661