Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Določi absolutno in relativno napako naslednjih približkov za število $\pi$:

a) $3,14$     b) $\displaystyle \frac{22}{7}$   c) $\displaystyle \frac{355}{113}$

8.

Izmerjeno količino zapišemo v obliki $x=\overline{x}\pm \Delta x$. Kako izrazimo relativno napako te količine?

9.

Deblo ima dolžino $5,00\pm5$ cm. Od njega odžagamo kos dolžine $1,5\pm 3$ cm. Kako pravilno izrazimo dolžino preostanka debla?

10.

Steklenica z vodo tehta $228\pm 2$ g, prazna steklenica pa $130\pm 2$ g.

a) Koliko tehta voda v steklenici?

b) Kolikšna je ralativna napaka podatkov za maso steklenice z vodo in maso prazne steklenice?

c) Kolikšni sta absolutna in relativna napaka rezultata (vode v steklenici)?

11.

Premer žogice je $25,5$ mm $\pm \, 0,5$ mm. Njena masa je $35,4(1\pm 0,003)$ g.

Izračunaj polmer, površino, prostornino in gostoto žogice. Kolikšni sta absolutna in relativna napaka rezultatov? ($\pi =3^\cdot 14$)

12.

Stranica plošče v obliki enakostraničnega trikotnika meri $9$ cm $\pm 0,05$ cm. Izračunaj obseg plošče. Oceni absolutno in relativno napako obsega.

<NAZAJ
>NAPREJ394/661