Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Ana je z geotrikotnikom izmerila, da je dolžina mize $183$ cm. Tudi Tine je z geotrikotnikom izmeril dolžino lestve $403$ cm. Prava dolžina mize je $180$ cm, lestve pa $400$ cm. 

           

Katera meritev je bolj natančna, Anina ali Tinetova?

Kadar točne vrednosti neke količine ne poznamo, jo z merilom večkrat izmerimo. Za te meritve izračunamo povprečno vrednost $\overline{x}$ in določimo absolutno napako $\Delta x$.
Če imamo $n$ meritev, ki jih označimo z $ x_1,\, x_2,\, ...,\, x_n$, izračunamo povprečno vrednost kot: $$\overline{x}=\frac{x_1 +x_2+...+x_n}{n}$$

Označimo z $X$ približek merjene količine. Z izračunano povprečno vrednostjo in absolutno napako, ga lahko zapišemo kot: $$ X=\overline{x}\pm \Delta x=\overline{x}\left( 1\pm \frac{\Delta {x}}{\overline{x}}\right)$$

 

Zgled

V razredu je deset učencev dobilo nalogo, naj na igrišču izmeri dolžino pravokotnega peskovnika, deset pa temperaturo peska v njem. Podatki meritev so prikazani v preglednici.
Izračunaj povprečno vrednost $\overline{x}$ dobljenih merskih podatkov, dopolni preglednico, oceni absolutno napako, zapiši približek merjene količine in izračunaj relativno napako približka.

$i$
Dolžina
$x_i$ (cm) 
$x_i-\overline{x}$
  Temperatura
$x_i$ ($^\circ$C)
$x_i-\overline{x}$
 $1$ $197$ -4   $ 25,7$ 0,5
 $2$ $201$ 0   $ 24,6$ -0,6
 $3$ $ 203$ 2   $ 24,9$ -0,3
 $4$ $ 204$ 3   $ 25,1$ -0,1
 $5$ $ 195$ -6   $ 25,1$ -0,1
 $6$ $ 200$ -1   $ 26,1$ 0,9
 $7$ $ 206$ 5   $ 25,9$ 0,7
 $8$ $ 199$ -2   $ 23,9$ -1,3
 $9$ $ 198$ -3   $ 25,4$ 0,2
 $10$ $ 203$ 2   $ 25,1$ -0,1

$i$ $-$ zaporedna številka meritev, $x_i$ $-$ posamezna meritev,
$(x_i-\overline{x})$ $-$ odmik meritev od povprečne vrednosti

<NAZAJ
>NAPREJ389/661