Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pri zaokroževanju na določeno desetiško enoto ta enota:

  • ostane nespremenjena, če ji sledi števka $0, \, 1,\, 2,\, 3$ ali $4$,
  • se poveča za $1$, če ji sledi števka $5, \, 6,\, 7,\, 8$ ali $9$.

Pri zaokroževanju na decimalke upoštevamo števke, ki so neposredno za decimalno vejico.

Pri zaokroževanju na število mest upoštevamo števke ne glede na decimalno vejico, štete od prve neničelne naprej.

Zgled

Število zaokroži na $3$ mesta in $3$ decimalke natančno.

 Število Na $3$ mesta
Na $3$ decimalke
 $11,48259$   11,5   11,483
$ 0,065875$   0,0659   0,066
$ 475,6127$   476   476,613

Zgled

Z računalom na desni izračunaj $\sqrt 5 +34,26$ in rešitev zaokroži:
a) na $4$ mesta: 36,50 ,  b) na $4$ decimalke: 36,4961 .

Zgled

Z žepnim računalom ali z računalom zgoraj izračunaj $\displaystyle{\frac{\sqrt 3+2}{2\pi-6}}$. Rezultat zaokroži na: a) $3$ mesta: 13,2    b) $3$ decimalke: 13,179

V razredu se pogovorite, kakšne različne načine približnega zaokroževanja lahko uporabimo v trgovini, ko ob nalaganju izdelkov v voziček sproti seštevamo cene in ocenjujemo končno vrednost nakupa. Ali zaokrožujemo cene posameznih izdelkov na 10 centov natančno, na evro natančno, na $10$ evrov ali pa morda na $5$ evrov natančno?

<NAZAJ
>NAPREJ386/661