Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pomen koeficienta $n$

Graf linearne funkcije $f(x)=kx+n$ je premica. S pomočjo drsnika na aktivni sliki razišči, kako $n$ vpliva na postavitev premice v koordinatni sistem.

Zgled

Linearna funkcija $g(x)=(2x+1)+(3x+3)$ ima koeficient $n$ enak 4 , to je tudi njena začetna vrednost.

Pomen koeficienta $k$

Na levi aktivni sliki z gumbom spremeni drsnik, da bo prikazoval vrednost $k$, premikaj ga in opazuj, kaj se dogaja.

Dogovorimo se za naslednje izraze:

  • če je $k>0$, rečemo, da premica narašča,
  • če je $k<0$, premica pada,
  • če je $k=0$, je premica vodoravna.

Zgled

Označi tiste linearne funkcije, katerih graf je padajoča premica:

Naj bo $f(x)=kx+n$ linearna funkcija. Tedaj je $n$ njena začetna vrednost, $k$ pa smerni koeficient. Graf linearne funkcije seka os $y$ pri številu $n$.

<NAZAJ
>NAPREJ567/661