Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
20.
21.

Dana je parabola z enačbo $y=2-4(x-2)^2$. Vzporedno jo premaknemo za vektor $\overset{\rightharpoonup}{v}=(-\sqrt 2, \sqrt 2)$ in nato prezrcalimo čez abscisno os.
a) Zapiši enačbo tako dobljene (nove) parabole.
b) Izračunaj, kje nova parabola seka ordinatno os.

22.

Dana je funkcija $f(x)= 6-x-x^2$.
a) Zapiši temensko obliko dane funkcije.
b) Izračunaj, kje graf funkcije seka koordinatni osi.
c) Nariši graf funkcije $g(x)=|f(x)|$.

23.

Si že doživel, da je učitelj sestavil nerešljivo nalogo? Seveda, učitelji so zmotljiva bitja. Premisli, kje pri naslednjih nalogah se je učitelj uštel.

a) Zapiši kvadratno funkcijo, katere graf poteka skozi točke
$A(1, 2)$, $B(1,4)$ in $C(2,5)$.

b) Zapiši kvadratno funkcijo, katere graf poteka skozi točke
$A(1,1)$, $B(2,2)$ in $C(3,3)$.

c) Za katero vrednost parametra $m$ bo parabola
$y=2x^2+mx+m$ dosegla svojo največjo vrednost pri $x=1$?

d) Za katero vrednost parametra $k$ bo parabola
$y=-2x^2+kx+k$ dosegla svojo najmanjšo vrednost pri $x=-1$?


<NAZAJ
>NAPREJ474/703