Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konjugiranje in deljenje

Poljubno premikaj točko, ki predstavlja število $z$ na sliki in opazuj, kaj se pri tem dogaja s številom $w$.

Dopolni spodnje besedilo.

Če je število $z=3+2i$, je $w=$ 3-2i . Če je število $z=5-3i$, je $w=$ 5+3i .

Če leži število $z$ pod realno osjo, leži $w$ nad realno osjo. Če leži število $w$ na imaginarni osi, leži število $z$ na imaginarni osi. Če leži število $z$ na realni osi, potem leži število $w$ na realni osi.

Realni komponenti kompleksnih števil $z$ in $w$ sta enaki , imaginarni komponenti pa nasprotni . Kompleksno število $w$ dobimo z zrcaljenjem števila $z$ čez realno os.

Naj bosta $z=a+bi$ in $w=a-bi$. Izračunaj njun produkt. Kaj je rezultat množenja?

Lastnosti tega produkta bomo uporabili, ko bomo odkrivali, kako se množi v množici kompleksnih števil.

Ponovitev

Točko, ki predstavlja kompleksno število $z=-4+3i$, prezrcali:
a) preko imaginarne osi v število $z_1$,
b) preko realne osi v število $z_2$,
c) preko koordinatnega izhodišča v število $z_3$.
V vsakem od primerov vedno prezrcali začetno zočko $z$.
Zapiši števila, ki jih predstavljajo prezrcaljene točke.

$z_1=$ 4+3i ,  $z_2=$ -4-3i ,  $z_3=$ 4-3i
<NAZAJ
>NAPREJ551/703