Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

VEGA 2
i-učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazije

Avtorji:
Dezider Ivanec, Tanja Janežič, Simona Pustavrh, Vesna Zmazek, Andreja Mohorčič, Marko Špolad, Ana Jeler, Andreja Pečovnik Mencinger, Oskar Jericijo

Urednik: dr. Samo Repolusk

Slikovno gradivo:
Imagebase, Openclipart.org, Wikimedia, Tomaž Verbič Šalamon, Simon Kajtna, Dezider Ivanec, Tanja Janežič, Simona Pustavrh, Vesna Zmazek, Andreja Mohorčič, Marko Špolad, Ana Jeler, Andreja Pečovnik Mencinger, Oskar Jericijo

Strokovni pregled:
ddr. Janez Žerovnik, mag. Alojz Grahor
Konzulentski pregled:
Amela Sambolić Beganović
Tehnični pregled:
Peter Novoselec
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Dezider Ivanec, Tanja Janežič, Simona Pustavrh, Vesna Zmazek, Andreja Mohorčič, Marko Špolad, Ana Jeler, Andreja Pečovnik Mencinger,Oskar Jericijo, Primož Dobrovoljc, Goran Radić, Jernej Regvat, Vesna Mrkela


ISBN 978-961-03-0141-7

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 164. seji, dne 19.6.2014, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list Rs, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/84 o potrditvi e-učbenika VEGA 2, e-učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazije.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ702/703