Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premiki in raztegi

Opazuj krivulje, ki se prilegajo sledem letal, in jih primerjaj z znanimi grafi funkcij.

Letala

Na katero skupino grafov potenčnih funkcij spominjajo krivulje?

Kateri togi premik je med danimi krivuljami?

Ponovitev

1. V zvezek nariši premico $p$ ter točki $A$ in $E$ na istem bregu premice $p$, ki sta medsebojno oddaljeni $3 \,$cm, od premice $p$ pa sta obe oddaljeni $2\,$ cm.

Prezrcali točko $A$ čez premico $p$ v točko $B$. Točko $B$ prezrcali čez točko $E$ v točko $D$. Vzporedno premakni daljico $AD$ za vektor $\overrightarrow{AB}$ v daljico $BC$.

Kako se imenuje nastali štirikotnik $ABCD$? Izračunaj dolžini diagonal $AC$ in $BD$.

S katerim togim premikom se točka $A$ preslika v točko $C$ in točka  $D$ v točko $B$?

2. Grafi katerih funkcij se ne spremenijo, če jih prezcalimo čez premico $x=0$?

<NAZAJ
>NAPREJ429/703