Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksponentna funkcija

Starost arheoloških najdb
Ena od metod določanja starosti arheoloških najdb temelji na deležu radioaktivnega izotopa $C_{14}$ v najdbi. Ker je razpolovna doba radioaktivnega izotopa $C_{14}$ približno $5\,700$ let, v organizmih po $5\,700$ letih ostane le še $50\,\%$ ali $\frac{1}{2}$ normalne količine izotopa $C_{14}$.

Preizkusi se kot arheolog.
Na Barju so odkrili čoln, ki je vseboval le še $40\,\%$ normalne količine radioaktivnega izotopa ogljika $C_{14}$. Oceni, koliko let je stara najdba. Razmisli tudi o tem, koliko $\%$ normalne količine radioaktivnega ogljika vsebuje najdba, stara $50\,000$  let.

Nalogo smo rešili le s sklepanjem in grobo oceno. Za natančnejši rezultat bo treba funkcijo, ki pojav opisuje, podrobneje spoznati.

      Odkopani drevak

Ponovitev

1. Ponovimo pravila računanja s potencami.


$(-3)^n=-1 \cdot 3^n$

Drži. Ne drži. Namig

Drži. Ne drži. Namig

2. Ponovimo lastnosti funkcij.
Linearna funkcija $f(x)=2x-3$ je pozitivna ne celem definicijskem območju, saj je njen vodilni koeficient pozitiven.

Drži. Ne drži. Namig

Potenčna funkcija $f(x)=x^n$ z negativnim sodim eksponentom je navzdol omejena z vrednostjo $0$. Premica z enačbo $y=0$ je njena asimptota.

Drži. Ne drži. Namig

Definicijsko območje funkcije $f(x)=\sqrt{x}$ je množica vseh realnih števil, zaloga funkcijskih vrednosti pa so le nenegativna realna števila.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ578/703