Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Skladni trikotniki

Luka in Miha sta iz tršega papirja izdelala vsak svoj trikotnik z enim kotom $45^\circ$, s stranico $5$ cm, ki leži nasproti tega kota, in kotu priležno stranico $7$ cm. S togimi premiki jima pomagaj preveriti, ali sta trikotnika skladna.

Kaj si ugotovil?

V prejšnjem poglavju smo s pomočjo togih premikov ugotavljali, kdaj sta skladna poljubna lika, v tem poglavju pa se bomo naučili preverjati skladnost trikotnikov. Pred tem ponovimo nekaj o togih premikih in skladnosti likov.

Ponovitev

1. Kje so našteti le togi premiki?

2. Dopolni stavek.

Lika $L_1$ in $L_2$ sta skladna , če obstaja togi premik, ki preslika enega na drugega.

3. Skladnost likov $L_1$ in $L_2$ označimo:

4. Dopolni besedilo.


Lik je osno simetričen, če obstaja premica , preko katere se lik preslika sam vase. Like je središčno simetričen, če obstaja točka , preko katere se lik preslika sam vase.
<NAZAJ
>NAPREJ38/703