Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vektorska enačba premice

V diskoteki uporabljajo za boljše vzdušje svetlobne žarke.

 

 

Kako imenujemo družino premic, ki potekajo skozi isto točko?

Opiši strategijo, s katero bi računsko preveril, ali se dva žarka iz različnih virov sekata.

V tej enoti se bomo ukvarjali z enačbo premice v prostoru.

Ponovitev

1. Določi smerni koeficient premice $y=5x-2$.

2. Ali je spodnja trditev pravilna?

Če se premici ne sekata, potem sta vzporedni.

3. Izračunaj presečišče premic $3x-2y-11=0$ in $y=5x-9$.

4. Dani sta točki $A(3,1,-4)$ in $B(2,5,0)$. Zapiši krajevni vektor točke $A$ in vektor $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$.

5. Če za vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ velja $\overset{\rightharpoonup}{a}=t\overset{\rightharpoonup}{b} \quad (t\in\mathbb{R})$, potem sta $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$:

<NAZAJ
>NAPREJ332/703