Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Transformacije logaritemske funkcije

Nekateri smo si ogledali film Jurski park, v katerem smo občudovali dinozavre v prečudoviti naravi tropskega otoka. Manj znano je, da je mnogo prizorov v filmu nastalo s pomočjo računalniških animacij, med drugim dinozavri sami, njihovo gibanje, pa rastline in njihovo gibanje v vetru.
Enega od preprostih učinkov ustvarjanja vtisa približevanja in gibanja objekta lahko ustvarimo tudi s pomočjo poznavanja transformacij v ravnini in prostoru. Zaženi spodnjo aktivno sliko.

Prikazani učinek transformacij dinozavra lahko sprogramira vsak, ki pozna osnovne obrazce za transformacije grafov funkcij. V tej enoti bomo spoznali, kako te transformacije vplivajo na obliko grafa logaritemske funkcije.

Ponovitev

Na sliki so grafi štirih funkcij: $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ in $k(x)$. Nastali so s transformacijo grafa funkcije $f(x)$.
V prazna polja vpiši ustrezne transformacije: premikom/raztegom, levo/desno, navzgor/navzdol. Velikost premika/raztega vpiši s številko.

Graf funkcije $g(x)$ nastane s premikom grafa $f(x)$ za 2 enoti navzgor .
Graf funkcije $h(x)$ nastane s premikom grafa $f(x)$ za 2 enoti desno .
Graf funkcije $k(x)$ nastane z raztegom grafa $f(x)$ za faktor -2 vzdolž ordinatne osi.

Med ponujenimi zapisi: $f(x+2)$, $f(x-2)$, $f(x)+2$, $f(x)-2$, $2\,f(x)$ in $-2\, f(x)$ poišči tiste, ki opisujejo dane transformacije, in jih prepiši k ustreznim funkcijam.
$g(x)=$ f(x)+2 , $h(x)=$ f(x-2) , $k(x)=$ -2f(x)

<NAZAJ
>NAPREJ661/703