Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnove geometrije v prostoru

Geometrijo v ravnini smo dobro spoznali, zdaj pa prehajamo v geometrijo v prostoru. Izvedi najprej spodnji poskus.

Poišči manjši kos kartona, ki bo služil za model ravnine, in tri svinčnike. V katerih primerih ti uspe karton podpreti tako, da stoji stabilno na pripomočkih?

1. Podpri karton s konicama dveh svinčnikov.
2. Podpri karton s konicami treh svinčnikov tako, da konice niso kolinearne. 
3. Podpri karton vzdolžno z enim svinčnikom in s konico drugega svinčnika. 
3. Podpri karton vzdolžno z dvema vzporednima svinčnikoma.
4. Podpri karton vzdolžno z dvema nevzporednima svinčnikoma.

Z geometrijo v prostoru so se ukvarjali že zgodaj v zgodovini. Lep primer so egipčanske piramide. Seveda pa je geometrija v prostoru pomembna tudi danes.


     

Ponovitev

1. Izberi pravilne trditve.

2. Dopolni.


Premici v ravnini, ki nimata skupnih točk ali pa se prekrivata, sta vzporedni .
Premici v ravnini, ki imata natanko eno skupno točko, se sekata .

Definicije in aksiomi, ki smo jih spoznali pri geometriji v ravnini, veljajo tudi v prostoru, dodali pa bomo še nekaj novih, ki veljajo v prostoru. Predvsem bomo raziskovali medsebojno lego ravnin in premic v prostoru.

<NAZAJ
>NAPREJ205/703