Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vektorji v geometriji

Premisli, pri katerih vsebinah so vektorji zelo uporabni.

Čeprav smo se z mnogimi nalogami srečali že v prejšnjih enotah med obravnavo snovi, bomo nekatere, najznačilnejše za uporabo vektorjev, reševali še v tej enoti. Posebej si bomo pogledali uporabo vektorjev v geometrijskih likih in telesih ter pri vzporednem premikih v koordinatnem sistemu.

Ponovitev

1. Izračunaj dolžino vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$, če je $A(3,1)$ in $B(-1,-2)$.

2. Navedi kriterij za pravokotnost vektorjev.

3. Če za vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a},\overset{\rightharpoonup}{b}$ velja zveza $\overset{\rightharpoonup}{a}=k\overset{\rightharpoonup}{b}$ $(k\in\mathbb{R})$, potem sta $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$:

4. Kam se preslika točka $A(6,-2,5)$ pri vzporednem premiku za vektor $\overset{\rightharpoonup}{p}=(3,-1,-2)$?

5. Štirikotnik, ki ima natanko en par vzporednih stranic, imenujemo trapez . Vzporedni stranici imenujemo osnovnici , nevzporedni pa kraka .
<NAZAJ
>NAPREJ315/703