Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Štirikotniki

Koliko različnih štirikotnikov lahko sestaviš iz spodnjih trikotnikov? V rešitev pokukaj samo, če ti ne bo uspelo. Ali so prikazane vse možnosti?

Kaj mora veljati, da lahko dva trikotnika sestavimo v štirikotnik?

Ponovitev

O štirikotniku veš marsikaj, oglej si že znane pojme na spodnjem prikazu (premikaš lahko tudi oglišča).

Štirikotnik je geometrijski lik: ima 4 oglišča, 4 stranice in 2 diagonali. Diagonala je daljica , ki povezuje nesosednji oglišči. Premice, na katerih ležijo stranice štirikotnika, se imenujejo nosilke stranic.

Vsak štirikotnik lahko razrežemo na dva trikotnika. Znova si oglej razrez na zgornjem prikazu in sklepaj o vsoti notranjih kotov v štirikotniku.

V nadaljevanju bomo spoznali geometrijske lastnosti nekaterih štirikotnikov. Pri načrtovanju štirikotnikov si bomo vedno pomagali z znanjem o trikotnikih znotraj njih.

<NAZAJ
>NAPREJ98/703