Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba logaritemske funkcije

Kaj imata skupnega polžek in logaritem?
Na spodnji sliki je polžja hišica, v kateri lahko prepoznamo obliko spirale.
  


  
Zanimivo je, da lahko spiralno obliko polžje hišice opišemo tudi z logaritemsko funkcijo. V nadaljevanju si bomo med drugim pogledali, kako lahko opišemo poljubno točko na spirali z njeno oddaljenostjo $r$ od koordinatnega izhodišča in kotom $\varphi$, ki ga zveznica točke in izhodišča oklepa z abscisno osjo. S pomočjo prepisa bomo lahko z ustreznim matematičnim programom spiralo tudi narisali.

Ponovitev

V poglavjih o uporabi eksponentne funkcije in o logaritmu poišči spodaj zapisane obrazce. Prepiši jih v zvezek.
  • $K=K_0 \cdot (1+\frac{p}{100})^n \; \; \; \; \; \; \; \; n=?$
  • $Z=Z_0 \cdot (1-\frac{p}{100})^n \; \; \; \; \; \; \; \; n=?$
  • $N=N_0 \cdot (\frac{1}{2})^{\frac{t}{t_0}} \; \; \; \; \; \; \; \;t=?$
  • ${\rm pH}\,=-\log [H_3O^+] \; \; \; \; \; \; \; \; [H_3O^+]=?$
  • ${\rm Glasnost}=\log \frac{I}{I_0}\; \; \; \; \; \; \; \; I=?$

a) Kje, kdaj in zakaj se uporabljajo ti obrazci?
b) Katere fizikalne in kemijske količine nastopajo v njih?
c) Iz zapisanih obrazcev izrazi v oklepaju zapisano neznanko.

Označi pravilne trditve o koordinatnem sistemu z logaritemsko skalo.

<NAZAJ
>NAPREJ693/703