Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Viètovi formuli

Izberi dve od ponujenih števil in ju povleci v pripravljeni polji. Sestavi vse možne izraze oblike $x^2+bx+c$. Tekmuj s sošolci, kdo bo hitreje opravil nalogo.

Pomagaj si z zgornjo aktivnostjo in dopolni.

Če velja enakost $x^2+bx+c=(x+m)(x+n)$, je prosti člen $c$ enak produktu števil $m$ in $n$, linearni koeficient $b$ pa vsoti števil $m$ in $n$. Tako lahko zapišemo enakost
$x^2+(m+n)x+mn=(x+m)(x+n)$,
ki je znano pravilo za razstavljanje tričlenika in ga imenujemo Vietovo pravilo.

Ponovitev

1. Z Viètovim pravilom razstavi tričlenike.
a) $x^2+7x+12$
b) $x^2-2x-8$
c) $y^2+5ay+6a^2$
č) $x^2+(m+2)x+2m$

2. Luka bi moral po Viètovem pravilu razstaviti še naslednje tričlenike (s celimi koeficienti), pa mu je mlajši bratec popackal list z nalogami. Ugibal je, kaj bi lahko bilo zapisano pod packami. Pomagaj mu. Zapiši vse možnosti.

a) b) c)

3. Tričlenik $x^2+5x+6$ zapišemo kot produkt:

$x^2+5x+6=(x+$ 2 $)(x+$ 3 $)$
Ničli funkcije $f(x)=x^2+5x+6$ sta števili -2 in -3 .

V nadaljevanju bomo poiskali zvezo med ničlami kvadratne funkcije $f(x)=ax^2+bx+c$ in njenimi koeficienti, kar bo le splošnejša oblika Viètovega pravila, ki ga že poznamo.

<NAZAJ
>NAPREJ496/703