Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinatni sistem v prostoru

Oglej si let ptice.

 

Najmanj koliko podatkov potrebujemo za opis lege ptice v prostoru?

Preden vpeljemo koordinatni sistem v prostoru, si osvežimo naše znanje o koordinatnem sistemu v ravnini.

Ponovitev

Premakni točko $T$ tako, da bo imela koordinati $T(-3,1)$.

Abscisa točke $T(-3,1)$ je enaka -3 , ordinata pa 1 .

Lega poljubne točke v ravnini je določena z urejenimi parom $(x_0,y_0)$, pri čemer ravnino predstavlja kartezični produkt:

<NAZAJ
>NAPREJ263/703