Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Krog in krožnica

Liza in Rozi se večkrat paseta na travniku za hišo. Ker radi pobegneta, ju njun lastnik včasih priveže ob količek na manjši del ograjene trave ob vrtni uti.

Premikaj količka, kakor želiš, in opazuj, kako veliko območje lahko popaseta. Ena ima vrvico dolžine $2$ metra, druga pa $3$.

Kozi bosta imeli ločeni območji za pašo le, če bo razdalja med količkoma večja od 5 metrov. Območji se bosta popolnoma prekrivali, če bo razdalja med količkoma manjša od 1 m.

Ponovitev

1. Kake oblike je lahko največje območje, ki ga popase posamezna ovca?

2. Rob območja, ki ga koza lahko popase, je krožnica ali pa del krožnice.

Drži. Ne drži.
3. Polmer manjše krožnice, ki omejuje popaseno območje, je enak 2 metra, premer iste krožnice pa 4 metre.

4. Točke na krožnici so:

Zagotovo poznaš pojme iz zgornje naloge: krog, krožnica in polmer. V nadaljevanju bomo spoznali še druge dele kroga in krožnice. Opazovali bomo medsebojno lego premice in krožnice pa tudi lego dveh krožnic.

<NAZAJ
>NAPREJ75/703