Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba kvadratne funkcije

Ugotoviti želimo, kako visoko sega curek vode na sliki, ki izhaja iz poševno postavljene šobe.

Z meritvami pridobimo podatka:
1. Od šobe do točke izliva curka nazaj v bazen je $8 \, {\rm dm}$.
2. Curek je $2 \, {\rm dm}$ od "ustja" šobe visok $6,75 \, {\rm dm}$.

Pri reševanju predstavljenega izziva je situacijo smiselno iz realnega sveta prenesti v matematični svet, jo prevesti v matematični jezik ali matematični model. Situacijo tako lažje opišemo, jo analiziramo in poiščemo rešitve, ki jih na koncu spet prenesemo nazaj v realni svet.

Ponovitev

Kaj veš o kvadratni funkciji oziroma paraboli iz "matematičnega sveta", ki je prikazana na uvodni sliki?

1. Vodilni koeficient parabole je pozitiven.

Drži. Ne drži. Namig

2. Ničli kvadratne funkcije sta $x=0$ in $x=8$.

Drži. Ne drži. Namig

3. Abscisa temena parabole je $x=4$.

Drži. Ne drži. Namig

4. Na paraboli leži točka $T(2, \frac{27}{4})$.

Drži. Ne drži. Namig

5. Izpelji temensko obliko parabole in odgovori na uvodno vprašanje: Kako visoko seže curek?

6. Zapiši še nekaj enačb parabol, ki bi lahko predstavljale naš curek vode, če bi ga drugače prenesli v koordinatni sistem.

Znanje o kvadratni funkciji bo v nadaljevanju dobilo še globlji pomen, saj bomo z njim ugnali marsikateri izziv iz realnega sveta. Prehod v matematični svet nam bo pri tem le v pomoč.

<NAZAJ
>NAPREJ523/703