Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje s potencami

Maja je dobila nalogo, naj čim bolj spretno in brez pomoči računala izračuna vrednost naslednjega izraza.

$\frac{0,0002\cdot{300 000}\cdot{0,015}}{0,000009\cdot{(-0,2)}}$

Preizkusi se v tej nalogi tudi ti in svoj izračun primerjaj z Majinim.

Pozorno opazuj spodnjo aktivno sliko. Kaj prikazuje?

Ponovitev

1. S spodnjimi primeri preveri, ali razumeš pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti.

a) $(-3x^2)^4\cdot{(3x^{-5})^{-4}}=$

$=(-3)^4x^8$ 3 -4 x 20 $=$ x 28

b) $(2a^3y^{-5})^3:((\frac{1}{2})^{-1}a^{-2}y^3)^4=$

$=2^3a^9y^{-15}:$$($ 2 4 a -8 y 12 $)=$

$=$ 2 -1 a 17 y -27  

2. Poenostavi spodnji izraz (pri računanju si pomagaj z zapisom v zvezek).

$\displaystyle{(\frac{a^{4n-1}\cdot{b^{2n-3}}}{b^{6n}\cdot{a^{2n+5}}})^{-3}}$ 

Pred pravilnim rezultatom zapiši P, pred nepravilnim pa N.

N $a^{-18n+6}\cdot{b^{-24n+9}}$ P $a^{-6n+18}\cdot{b^{12n+9}}$ N $-a^{6n-18}\cdot{b^{-12n-9}}$
<NAZAJ
>NAPREJ378/703