Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vsota in produkt kompleksnih števil

Kako v množici kompleksnih števil seštevamo, odštevamo, množimo? So računski zakoni enaki ali drugačni, kot jih poznamo v množici realnih števil?


Izračunaj naslednje vsote, razlike in produkte kompleksnih števil.
  • $(2+3i)+(3-4i)$
  • $(2+3i)-(3-4i)$
  • $-2(3-4i)$
  • $(2+3i)(3-4i)$

Če še nismo znali izračunati katerega od zgornjih izrazov, bomo v njih uporabljene računske operacije spoznali v tej enoti. Ugotovili bomo, kako je z veljavnostjo doslej poznanih pravil, srečali se bomo tudi z zanimivo lastnostjo, ki jo imajo potence imaginarne enote.

Ponovitev

1. Seštej spodnja vektorja po paralelogramskem ali trikotniškem pravilu. Gibljiv je samo vektor $\vec b$.

2. Označi trditve, ki veljajo za računske operacije v množici realnih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ541/703