Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovne konstrukcije

Pomagaj družini Novak na njihovem vrtu posaditi šest manjših dreves tako, da bo vsako manjše drevo enako oddaljeno od dveh večjih dreves, ki že rasteta na vrtu.

Kako bi opisal rešitev geometrijsko? Kako bi določil lego drevesc v praksi na vrtu?

V tem poglavju se bomo posvetili osnovnim konstrukcijam, zato pripravi šestilo in ravnilo.

Ponovitev

1. Dopolni stavke.

Krožnica je množica točk, ki so enako oddaljene od središča.
Simetrala daljice je množica točk, ki so enako oddaljene od krajišč daljice.
Simetrala kota je množica točk, ki so enako oddaljene od obeh krakov kota.

2. Dopolni stavka.

Skozi točko $T$, ki ne leži na premici $p$, poteka natanko ena pravokotnica na premico $p$ in natanko ena vzporednica k premici $p$.

3. Izberi pravilne odgovore.

<NAZAJ
>NAPREJ45/703