Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Iracionalne enačbe

Opazuj spodnjo aktivno sliko, ki ponazarja nihanje točkovnega nihala na Zemlji in Luni. Razišči, od česa je odvisen nihajni čas točkovnega nihala. Podatke poišči na spletu. Predebatiraj s sošolcem in zapišita ugotovitve.

 Iz zapisane zveze $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ugotovimo, da je nihajni čas točkovnega nihala odvisen od dolžine ($L$) nihala in težnostnega pospeška ($g$).

Kje v enačbi nastopa težnostni pospešek? Iz enačbe izrazi $g$.

Izračunaj težnostni pospešek na Luni, če je dolžina točkovnega nihala $L=0,5$ m in nihajni čas nihala $T=3,5$ s.

V tej enoti si bomo pogledali načine reševanja enačb, v katerih bo neznanka pod korenom.

Ponovitev

1. Naučili smo se že reševati več tipov enačb:
  • linearne enačbe ($ax+b=0$),
  • preproste kvadratne enačbe ($ax^2+bx+c=0$), ki jih rešujemo z razstavljanjem, in
  •   binomske enačbe ($x^n-a=0$).
Pri reševanju enačb smo prišli do rešitev s preoblikovanjem enačb v ekvivalentne enačbe (to so enačbe, ki imajo isto množico rešitev).

2. Katera od spodnjih enačb je ekvivalentna enačbi $2x-5=(7-x)^2$?

<NAZAJ
>NAPREJ363/703