Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Korenske funkcije

Padalec prosto pada $12$ s, potem odpre padalo. Odvisnost opravljene poti $s\,$[m] od časa $t\,$[s] za čas prostega pada opisuje funkcija: $s(t) = 5 \cdot t^2$.

  Skok s padalom

V zvezek nariši graf funkcije $s$ (enota na abscisni osi naj bo $5\,$s, enota na ordinatni osi pa $100\,$m).

Koliko metrov preleti padalec do odprtja padala? Zapiši $Z_s$.

Razloži, zakaj ima funkcija $s$ inverzno funkcijo $s^{-1}$. Kakšen je predpis in definicijsko območje funkcije $s^{-1}$?

Ponovitev

1. Katere potenčne funkcije $f(x) = x^{n}$ imajo inverzno funkcijo na celi realni osi?

Pot razmišljanja opiši.

2. Izberi potenčne funkcije, ki imajo inverzno funkcijo.

3. Poišči pare v igri Spomin.

Število poskusov:
<NAZAJ
>NAPREJ442/703