Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba eksponentne funkcije

Srečali smo se že z mnogimi pojavi, ki jih lahko opišemo z  eksponentno funkcijo.

S sošolcem se pogovorita/poiščita še svoj primer pojava, ki ga lahko opišemo z eksponentno funkcijo.

Starost čolna z barja

Rešimo primer iz uvodnega poglavja o eksponentni funkciji.
Na Barju so odkrili čoln, ki je vseboval le še $40\,\%$ normalne količine radioaktivnega izotopa ogljika $C_{14}$, čigar razpolovna doba je $5\,700$ let.
Izračunaj koliko let je stara najdba. 

V nadaljevanju si bomo pogledali še nekaj primerov uporabe eksponentne funkcije.

Začeli bomo s preprostimi primeri, nadaljevali pa s pogledom na področje bančništva, jedrske fizike in demografije.

Ponovitev

1. Poveži opise z enakim pomenom.

Vrednost se podvoji.
Vrednost se poveča za $100\,\%$.
Vrednost se razpolovi.
Vrednost se zmanjša za $50\,\%$.
Število napačnih: 0

2. Zaloga vrednosti eksponentne funkcije $f(x)=A\cdot a^x+c$ , pri čemer je $A>0$, je interval $( c, \infty)$.

Drži. Ne drži. Namig

3. Graf funkcije $f(x)=A\cdot a^x+c$ poteka skozi točko $T(0, c)$.

Drži. Ne drži.

4. Eksponentna funkcija z osnovo, večjo od 1, je za pozitivne vrednosti spremenljivke $x$ hitro naraščajoča. Ko pa se vrednosti $x$ bližajo $-\infty$, funkcijske vrednosti počasi padajo proti $0$.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ617/703