Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kompleksna števila

Ali znamo dovolj, da rešimo enačbo $x^2+1=0$?

$x_1=$, $x_2=$?

Kateri številski množici pripada $\sqrt{-1}$?

Uvedli bomo novo številsko množico, v kateri bomo lahko korenili tudi negativna števila.

Ponovitev

1. Na sliki je konstruiranih nekaj števil na realni osi. Katera števila so prikazana?

Ulomke piši s poševno črto, znaki za korene pa so že vneseni.

Točka $A$ predstavlja število -3 , točka $B$ predstavlja število -2/3 , točka $C$ predstavlja število 11/4 , točka $D$ predstavlja število
$\sqrt{}$ 2 , točka $E$ predstavlja število $\sqrt{}$ 3 .
2. Množico, v kateri sta notranji operaciji samo seštevanje in množenje, imenujemo naravna števila. Množico, v kateri lahko poleg tega še odštevamo, ne moremo pa še v vseh primerih deliti, imenujemo cela števila. Za operacijo deljenja moramo števila dopolniti vsaj do racionalnih števil. Na številski premici znamo vsako točko enolično predstaviti s številom, če poznamo množico realnih števil.

Zato imenujemo številsko premico tudi realna os.

<NAZAJ
>NAPREJ532/703