Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Tabela vrednosti kotnih funkcij

Izračunajmo dolžino strehe $s$.

Na sliki je z rdečo označen pravokotni trikotnik, zato lahko dolžino strehe $s$ najhitreje izračunamo s kotno funkcijo (polno ime) kosinus .

Nastavimo izračun: $\cos60^\circ=$
5
s
. Izrazimo $s=$
5
cos 60 $^\circ$

Če želimo izračunati dejansko vrednost dolžine $s$, moramo poznati vrednost funkcije kosinus pri kotu $60^\circ$.
V nadaljevanju se bomo zato najprej naučili vrednosti kotnih funkcij za nekatere ostre kote, nato pa še računanja vrednosti kotnih funkcij za poljubne kote z uporabo žepnega računala.

Seveda pa nas bo zanimal tudi obraten postopek: kako iz dane vrednosti kotne funkcije ugotoviti, kateremu kotu pripada.

Ponovitev

1. V zvezek nariši enakokraki trikotnik. S sošolcem zapišita čim več lastnosti enakokrakega trikotnika in nato preverita, koliko se vajini odgovori ujemajo s ponujenimi lastnostmi o enakokrakem trikotniku.

2. Izberi pravilen odgovor. Utemelji.

3. Pravilno dopolni spodnje povedi.

Za ostre kote lahko v pravokotnem trikotniku definiramo štiri različne kotne funkcije.

Sinus kota je enak razmerju nasprotne katete in hipotenuze .

Kosinus je enak razmerju priležne katete in hipotenuze .

Funkciji tangens in kotangens pa sta enaki razmerju katet .

<NAZAJ
>NAPREJ151/703