Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trikotnik

S pomočjo aktivne slike razišči, ali lahko iz vsake trojice daljic izbranih dolžin sestavimo trikotnik.

Kaj si ugotovil?

Trikotnik obstaja, če je vsota dolžin dveh stranic večja od dolžine tretje stranice.
Če je vsota dolžin dveh stranic enaka dolžini tretje stranice, so oglišča trikotnika kolinearna.

Zapiši pogoj za obstoj trikotnika še v matematičnem jeziku.

V nadaljevanju boš ponovil in spoznal še več lastnosti trikotnika.

Ponovitev

1. Dopolni stavka.

Vsota dveh komplementarnih kotov je 90 $^\circ$.
Vsota dveh suplementarnih kotov je 180 $^\circ$.

2. Izračunaj najprej brez računala, nato pa še z računalom.

$15^\circ 34'35''+54^\circ45'14''=$ 70 $^\circ$ 19 $'$ 49 $''$
$57^\circ 12'15''-23^\circ34'27''=$ 33 $^\circ$ 37 $'$ 48 $''$

3. Dopolni besedilo.

Simetrala daljice je množica točk, ki so enako oddaljene od krajišč daljice. Simetrala daljice razpolavlja daljico in je pravokotna na daljico.
Simetrala kota je množica točk, ki so enako oddaljene od krakov kota. Simetrala kota razpolavlja kot.

4. Poišči nekaj primerov uporabe trikotnika oziroma trikotnih oblik v vsakdanjem življenju. Enega od primerov uporabe boš spoznal na naslednji strani.

<NAZAJ
>NAPREJ55/703