Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Znamenite točke trikotnika

Na karton nariši poljuben trikotnik in ga izreži.
S konico svinčnika poišči točko na trikotniku tako, da bo trikotnik stal na konici svinčnika. Ti je uspelo?

Točka, v kateri lahko podpremo trikotnik s konico svinčnika, da ne pade, je ena od znamenitih točk trikotnika. Katera točka je to, boš izvedel v nadaljevanju.

Zdaj iz trikotnika izreži največji možni krog. Ali morda veš, kako določimo središče tega kroga? Tudi o tem bomo pisali v tem poglavju.

Posvetili se bomo štirim znamenitim točkam, in sicer središču trikotniku očrtanega kroga, središču trikotniku včrtanega kroga, težišču in višinski točki. Preden se lotimo dela, pa ponovimo nekaj osnovnih pojmov iz prejšnjih poglavij.

Ponovitev

1. Izberi pravilne trditve.

2. Točke, ki so enako oddaljene od obeh oglišč daljice $AB$, ležijo:

3. Točke, ki so enako oddaljene od obeh krakov kota, ležijo:

4. Točka $T'$ na sliki je pravokotna projekcija točke $T$ na premico $p$.

Razdalja med točkama $T$ in $T'$ je enaka razdalji med točko $T $ in premico $p$.


<NAZAJ
>NAPREJ66/703