Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vektorski produkt

Zavrti vijak tako, da se bo vektor $\overset{\rightharpoonup}{a}$ po najkrajši poti zavrtel k vektorju $\overset{\rightharpoonup}{b}$.

Pri zgornjem vrtenju se je vijak zavrtel:

V katero smer bo pri takem vrtenju lezel običajni (t. i. desnosučni) vijak? Če ne znaš takoj odgovoriti, poišči v bližini kak vijak ali ventil in preveri odgovor v praksi.

V tej enoti bomo spoznali operacijo, ki dvema vektorjema priredi nov vektor. Ta operacija bo tesno povezana z dogajanjem, ki smo ga opazovali pri vrtenju vijaka.

Ponovitev

1. Zapiši vrednost determinante: $$ \left| \matrix{a&b\cr c&d\cr} \right|$$

2. Na kateri koordinatni osi leži dani bazni vektor? Poveži pare.

$\overset{\rightharpoonup}{i}$
$x$-os
$\overset{\rightharpoonup}{j}$
$y$-os
$\overset{\rightharpoonup}{k}$
$z$-os
Število napačnih: 0

3. Zapiši vektor $\overset{\rightharpoonup}{a}=3\overset{\rightharpoonup}{i}-2\overset{\rightharpoonup}{j}+4\overset{\rightharpoonup}{k}$ s komponentami.

$\overset{\rightharpoonup}{a}=$ ( 3 , -2 , 4 )
<NAZAJ
>NAPREJ324/703